Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Chandra Bahadur Karki Executive Officer cbkarkee@gmail.com 9841246186
Er. Prem Bikram Singh Basnet Information Officer ito.shadanandamun.gmail.com 9849379785
Er. Bimalman Rai Senior Engineer 9849636867
राजेश काफ्ले लेखा अधिकृत लेखा ९८५११०१६६६
उपेन्द्र भट्ट खरिदार ward secratery bhattaupendra123@gmail.com ९८५२०५२५२५
पलट चौधरी प.चि. पशु सेवा ९८४१३५१५२८
पर्तिकला राई ना. प्रा. स. कृषि ९८०७१३८७७०
ई. बिमलमान राई इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४९६३६८७
केशव प्रसाद गुरागाई अ. स. ई. प्रशासन 9852052535
राज किशोर यादव कविराज आर्युवेद 9817774559
तारा बहादुर राई का. स. वडा न. १