सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. २०७६/०७७ को लागि यस न.पा. अन्तर्गत वडा नं १, २, १३ मा विधुतीय पोल, उपकरण खरिद कार्य सम्बन्धि दोश्रो पटक अनलाईन बोल पत्र आह्वान बारे सूचना !!!

आ.व. २०७६/०७७ मा यस षडानन्द नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि उपकरण खरिद प्रकृयाको लागि ई-विडिङ्ग मार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको बारे सूचना !!!

Pages