Latest News

षडानन्द नगरपालिका बारे केही जानकारी

नामः षडानन्द नगरपालिका

स्थापनाः बि.सं. २०७१ मंङसिर १६
नगरपालिका केन्द्रः दिंङ्ला बजार

टेलिफोन नम्बर: ०२९-४२११२४ फ्याक्स नम्बर:०२९-४२११२ 

इमेल ठेगाना: shadanandanagarpalika @ gmail.com

वेबसाइट: www.shadanandamun.gov.np 

कुल वार्ड नम्बर: 14

 कुल जनसंख्या: ३१६०६  पुरुष: १४९२५ महिला: १६६८१ 

कुल परिवार:६८३२

क्षेत्र:२४१.१५ वर्ग कि.मि.