श्री सबै माध्यमिक विद्यालयहरु, SEE को भर्चुअल कक्षा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने सम्बन्धमा ।