षडानन्द मा.वि. दिङ्लाको भवन निर्माणको लागि ई-विडिङ्ग मार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको बारे सूचना !!!