FAQs Complain Problems

सूचना

यस षडानन्द नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री गणेश विक्रम बस्नेत ज्यूको तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम काठमाडौं सरुवा हुनुभएकोले उहाँ सँग फेरी भेटौला (विदाई) कार्यक्रमका केही झलकहरु....।

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान