सूचना तथा समाचार

कोभिड-१९ विरुद्ध खोप अभियान अन्तर्गत मिति २०७८ साउन १५, १६ र १७ गते भेरोसेल खोप लगाएका व्यक्तिहरुका लागि भेरोसेल खोपको दोश्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना !!!

कोभिड-१९ विरुद्ध कोभिसिल्ड खोपको दोश्रो मात्राका लागि अस्ट्राजेनिका खोप दोश्रो मात्रा अभियान सम्बन्धी सूचना !!!

Pages