तपाईहरु लाई षडानन्द नगरपालिका को सेवा कस्तो लागिरहेको छ?

सन्तोषजनक छ्।
21% (3 votes)
सन्तोषजनक छैन।
79% (11 votes)
Total votes: 14