तपाईहरु लाई षडानन्द नगरपालिका को सेवा कस्तो लागिरहेको छ?

सन्तोषजनक छ्।
23% (3 votes)
सन्तोषजनक छैन।
77% (10 votes)
Total votes: 13