आव. २०७६/०७७ को लागि रासायनिक मल ढुवानी तथा विक्रिवितरण गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिएको सूचना !!!