FAQs Complain Problems

सूचना

कोभिड– १९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धमा (६५ वर्ष माथिका व्यक्तिहरु साथै अघिल्लो चरणमा छुट स्वास्थ्यकर्मीहरु, म.स्वा. स्वयं सेविकाहरु, जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु सबै) ।