FAQs Complain Problems

सूचना

कोभिड-१९ विरुद्धको बुस्टर मात्रा र छुट व्यक्तिहरुका लागि पहिलो र दोश्रो मात्रा खोप अभियान यसै पत्रमा उल्लेख गरिएको मिति, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !!!

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान