कोभिड १९ विरुद्ध खोपको दोश्रो मात्रा लिने सम्बन्धी सूचना !!!