कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि PPE र मास्क प्रदान गरी साथ दिनुहुने सहयोगी मनहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ।