नदिजन्य पदार्थ (दुंगा,गिटी,बालुवा) संकलन, उत्खनन् तथा बिक्री कर संकलन गर्ने कार्य सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!! (संशोधन गरिएको)