Latest News

मिति २०७६/०८/०६ को यस षडानन्द नगर शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार प्राथमिक तहमा शिक्षक पदस्थापन गरिएको बारे सूचना !!!

थप जानकारीको लागि यसै साथ संलग्न सूचना तथा नामावलीमा हेर्नुहुन जानकारीको लागि अनुरोध छ  ।