FAQs Complain Problems

सूचना

श्री विद्यालयहरु सबै, षडानन्द नगरपालिका, विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय सञ्चालन यसै। पत्र बमोजिम गर्न/गराउन हुन अनुरोध छ ।

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान