१ नं वडा, नेपालेडाँडा

नामः रामेश्वर भण्डारी

पदः वडा अध्यक्ष

फोनः ९८४१७०८१५१

नामः अम्विका राई

पदः वडा महिला सदस्य

फोनः ९८१९०७३४७६

नामः मिरा दर्जी 

पदः वडा दलित महिला सदस्य 

फोनः ९८०८४४९४४३ 

नामः बद्री कठेत

पदः वडा सदस्य 

फोनः ९८१४३३११४६

नामः ढाका बहादुर विष्ट

पदः वडा सदस्य 

फोनः ९८०४३०१४२१

 

 

 

 

Undefined
Population: 
३,९६२
Ward Contact Number: 
9841708151 (वडा अध्यक्ष)
Weight: 
-20