FAQs Complain Problems

सूचना

News and Notices

यस षडानन्द नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPA) सञ्चालन गर्न उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको बारे सूचना !!!

 

नोटः  यस षडानन्द नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPA) सञ्चालन गर्न उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लागि दरखास्त आवेदन दिन कार्यालय सम्म आउन नसक्ने आवेदकहरुले तपशिल वमोजिम आवेदन बुझाउन सक्नुहुनेछ ।

तपशिलः

Pages