आ.व. २०७४/०७५ मा षडानन्द नगरपालिकामा भएको केहि सफल योजनाहरुको फोटो विवरण