FAQs Complain Problems

सूचना

जनप्रतिनिधिहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
Pramila Rai Deputy Mayor Shadananda Municipality Prayangs123@gmail.com 9842173438
सुरेन्द्र कुमार उदास नगर प्रमुख षडानन्द नगरपालिका surendraudas7@gmail.com 9852023978
प्रमिला राई Deputy Mayor षडानन्द नगरपालिका Prayangs123@gmail.com 9842173438
ढाकमान राई वडा अध्यक्ष १ नं वडा कार्यालय, नेपालेडाँडा ९८४७२८६०८२
विष्णु प्रसाद घिमिरे वडा अध्यक्ष २ नं वडा कार्यालय, नेपालेडाँडा ward2.shadanandamun@gmail.com ९८११३२९४३८
साङ देम्बा राई वडा अध्यक्ष ३ नं वडा कार्यालय, खार्तम्छा ward3.shadanandamun@gmail.com ९८६५१६२२४०
राज कुमार तामाङ्ग वडा अध्यक्ष ४ नं वडा कार्यालय, मूलपानी ward4.shadanandamun@gmail.com ९८४२३८९२८५
टेक बहादुर जिसी वडा अध्यक्ष ५ नं वडा कार्यालय, मूलपानी ward5.shadanandamun@gmail.com ९८४२४८३२५४
सुमन विसुन्के वडा अध्यक्ष ६ नं वडा कार्यालय, केउरेनीपानी ward6.shadanandamun@gmail.com ९८५२०५८१२९
दिपेश विष्ट वडा अध्यक्ष ७ नं वडा कार्यालय, केउरेनीपानी ward7.shadanadnamun@gmail.com ९८५२०५८९६२
सुवास तामाङ्ग वडा अध्यक्ष ८ नं वडा कार्यालय, तुङ्गेछा ward8.shadanandamun@gmail.com ९८४२५१८२०८
ङिमा शेर्पा वडा अध्यक्ष ९ नं वडा कार्यालय, किमालुङ्ग ward9.shadanandamun@gmail.com ९८४३००५१६४
पेमा दोर्ची शेर्पा वडा अध्यक्ष १० नं वडा कार्यालय, साङपाङ ward10.shadanandamun@gmail.com ९८४२११५६८२
भुपाल कुमार कार्की वडा अध्यक्ष ११ नं वडा कार्यालय, देउराली ward11.shadanandamun@gmail.com ९८६२२९५७९५
राजेश कटवाल वडा अध्यक्ष १२ नं वडा कार्यालय, देउराली ward12.shadanandamun@gmail.com ९८४२४२५९००
पदम बहादुर तामाङ्ग वडा अध्यक्ष १३ नं वडा कार्यालय, बोया ward13.shadanandamun@gmail.com ९८४२२३२४६३
झंक बहादुर रोका वडा अध्यक्ष १४ नं वडा कार्यालय, बोया ward14.shadanandamun@gmail.com ९८०७३२१२२२
लिला कला राई वडा सदस्य का.पा. सदस्य ९८२७३२४०२६
इन्दिरा वि.क. वडा सदस्य १ नं वडा द. महिला वडा सदस्य ९८१५३६०२४३
मनोज विष्ट वडा सदस्य १ नं वडा सदस्य ९८२५३७९१९८
केदार कुमार विष्ट वडा सदस्य १ नं वडा सदस्य ९८२६३८८१०५
अरुणा थुलुङ्ग राई वडा सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८६६३२७२८६
कल्पना सार्की वडा सदस्य २ नं वडा सदस्य ९८१२३९४९८८
चन्द्र कुमार राई वडा सदस्य २ नं वडा सदस्य ९८६७९९५२२८
दिल बहादुर राई वडा सदस्य २ नं वडा सदस्य ९८४९१७८९०६
कोपिला राई महिला वडा सदस्य ३ नं वडा कार्यालय ९८००९१३५७६
गिता वि.क. दलित महिला वडा सदस्य ३ नं वडा कार्यालय ९८०४०१६६८०
तिर्थ बहादुर बस्नेत वडा सदस्य ३ नं वडा सदस्य ९८११०५२०४५
लेखनाथ राई वडा सदस्य ३ नं वडा सदस्य ९८१४३७०७२८
सिता श्रेष्ठ वडा सदस्य ४ नं महिला वडा सदस्य ९८६२०३४३३७
उर्मिला रसाईली वडा सदस्य ४ नं वडा द. महिला वडा सदस्य ९८६२०५५३७५
सुमन तामाङ्ग वडा सदस्य ४ नं वडा सदस्य ९८६९२४४०३३
कर्ण बहादुर राई वडा सदस्य ४ नं वडा सदस्य ९८०५३०१५०९
अमृता राई वडा सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८६०५०४०५८
विष्णु विश्वकर्मा दलित महिला वडा सदस्य ५ नं वडा कार्यालय ९८२९३९९४६४
हर्क बहादुर दाहाल वडा सदस्य ५ नं वडा सदस्य ९८५११९०८९६
फणिन्द्र मगर वडा सदस्य ५ नं वडा सदस्य ९८१३४५८८८०
जयकला राई महिला वडा सदस्य ६ नं वडा महिला वडा सदस्य ९८१७३२४२८२
कमला सार्की दलित महिला वडा सदस्य ६ नं वडा कार्यालय ९८६२१३७०९९
ज्ञानेन्द्र बस्नेत वडा सदस्य ६ नं वडा कार्यालय ९८४२०९५४६३
निल बहादुर रोका वडा सदस्य ६ नं वडा कार्यालय ९८६१२४२५१८
कल्पना मगर महिला वडा सदस्य ७ नं वडा कार्यालय ९८४२१५०८३७
अमृता दर्जी दलित महिला वडा सदस्य ७ नं वडा कार्यालय, केउरेनीपानी ९८२९३०२७२५
खडक बहादुर श्रेष्ठ वडा सदस्य ७ नं वडा कार्यालय, केउरेनीपानी ९८६९०९०३९०
विष्णु बहादुर श्रेष्ठ वडा सदस्य ७ नं वडा कार्यालय, केउरेनीपानी ९८४२२१३००९
मनमाया तामाङ्ग महिला वडा सदस्य ८ नं वडा कार्यालय, तुङ्गेछा ९८१६३१६५६८
रुद्र माया विश्वकर्मा नगर कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८०७०१४२०७
हेम कुमार श्रेष्ठ वडा सदस्य ८ नं वडा कार्यालय, तुङ्गेछा ९८५२०५२१४४
छत्र बहादुर तामाङ वडा सदस्य ८ नं वडा कार्यालय, तुङ्गेछा ९८४२२२५१३०
लमु शेर्पा नगर कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९७४२४८५९२७
सरिता दर्जी दलित महिला वडा सदस्य ९ नं वडा कार्यालय, किमालुङ्ग ९७४५२५२४३८
वीर बहादुर तामाङ्ग वडा सदस्य ९ नं वडा कार्यालय, किमालुङ्ग ९८४९३९३२९७
लाङ्ग बहादुर तामाङ्ग वडा सदस्य ९ नं वडा कार्यालय, किमालुङ्ग ९८४४१९६२४४
लदिकी शेर्पा महिला वडा सदस्य १० नं वडा कार्यालय, साङपाङ ९८४९१८१०२०
उर्मिला सुन्दास दलित महिला वडा सदस्य १० नं वडा कार्यालय, साङपाङ ९८२७३७१७१५
चक्र बहादुर तामाङ्ग वडा सदस्य १० नं वडा कार्यालय, साङपाङ ९७४९४८७३४१
चुडामणि राई वडा सदस्य १० नं वडा कार्यालय, साङपाङ ९८४२०४३९६१
चन्द्र कुमारी तामाङ्ग महिला वडा सदस्य ११ नं वडा कार्यालय, देउराली ९८४२०४९५२७
भगवती चर्मकार दलित महिला वडा सदस्य ११ नं वडा कार्यालय, देउराली ९८२९३५०६१६
विजिन्द्र राई वडा सदस्य ११ नं वडा कार्यालय, देउराली ९८४२१२९६५७
खम बहादुर कार्की वडा सदस्य ११ नं वडा कार्यालय, देउराली ९८११३१५३७६
शुशिला कार्की महिला वडा सदस्य १२ नं वडा कार्यालय, देउराली ९८६६३२७३९८
पवित्रा वि.क. दलित महिला वडा सदस्य १२ नं वडा कार्यालय, देउराली ९८११०४९२१२
लक्ष्मण तामाङ्ग वडा सदस्य १२ नं वडा कार्यालय, देउराली ९८४४१७१३६६
राजेन्द्र मगर वडा सदस्य १२ नं वडा कार्यालय, देउराली ९८४४४८५२६२
निर्मला राई महिला वडा सदस्य १३ नं वडा कार्यालय, बोया ९७४६९७१६५२
गोमा देवी विश्वकर्मा दलित महिला वडा सदस्य १३ नं वडा कार्यालय, बोया ९८१०४२५१८८
अमृत मणि तामाङ्ग वडा सदस्य १३ नं वडा कार्यालय, बोया ९८०४०२७०४७
पासाङ शेर्पा वडा सदस्य १३ नं वडा कार्यालय, बोया ९८४२३३६८३०
अनिता पराजुली महिला वडा सदस्य १४ नं वडा कार्यालय, बोया ९८०४०३७१७२
सविना वयलकोटी दलित महिला वडा सदस्य १४ नं वडा कार्यालय, बोया ९८४२२३२१२६
राजेन्द्र योगी वडा सदस्य १४ नं वडा कार्यालय, बोया ९८१६३५११८४
प्रविन राई वडा सदस्य १४ नं वडा कार्यालय, बोया ९८६७७५१३५०
मन्दिप रसाईली नगर कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका ९८६४०१५७७४
रेखमान राई नगर कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका ९८४८७३२७१७
वुद्धि हिङमाङ नगर कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका ९८४२२१६७७८
Surendra Kumar Udas Mayor Shadananda Municipality surendraudas7@gmail.com 9852023978

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान